اطلاعات جامع شهرستان ری حیفم آمد شهرستان ری با این سابقه تاریخی که از دیر باز مهد تمدن ایران عزیز بوده سامانه اطلاع رسانی درخورنام ری دردهکده جهانی نداشته باشدلذابرآن شدم این سامانه راراه اندازی نمایم . همین http://www.reyinfo.ir 2019-05-26T15:50:40+01:00 text/html 2019-04-24T13:21:27+01:00 www.reyinfo.ir علی راد در دست تعمیر است http://www.reyinfo.ir/post/5 <div><img src="http://uupload.ir/files/89ni_coming-soon-min.jpg"></div>